วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดตรวจวัณโรค Tuberculosis, TB (แบบตลับ)

หลักการชุดทดสอบ
        ชุดตรวจวัณโรค Tuberculosis, TB (แบบตลับ) ไบโอไลน์ ทีบี การ์ด เป็นชุดตรวจสำเร็จรูปชนิดรู้ผลเร็ว  ใช้สำหรับตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อวัณโรคทั้งที่ติดเชื้อในปอด (pulmonary TB)  และวัณโรคอื่นๆนอกปอด (extra-pulmonary TB)  โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโต-กราฟี่ แอสเสย์   ให้ผลการทดสอบเชิงคุณภาพ

คุณลักษณะชุดทดสอบ
       – บนแถบทดสอบถูกเคลือบไว้ด้วยแอนติเจนที่มีขนาด 38 , 16 และ 6 กิโลดาลตัน  ซึ่งการเพิ่มแอนติเจนขนาด 6 กิโลดาลตัน เป็นการช่วยเพิ่มความไวของชุดตรวจ เนื่องจากเป็นแอนติเจนที่สามารถตรวจพบได้ในระยะแรกที่ผู้ป่วยยังไม่แสดงอาการ      
       – ชุดตรวจวัณโรค Tuberculosis, TB (แบบตลับ) ไบโอไลน์ ทีบี การ์ด สามารถตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ Mycobacterium tuberculosis ได้ทั้งIgM และ IgG
       – ใช้ตัวอย่างซีรัมและพลาสมา ซึ่งสะดวกกว่าการเก็บตัวอย่างเสมหะ
       – มีแถบควบคุมในชุดทดสอบเพื่อตรวจสอบว่าน้ำยาไม่เสื่อมสภาพ       – ชุดตรวจวัณโรค Tuberculosis, TB (แบบตลับ) ไบโอไลน์ ทีบี การ์ด มีวิธีการทดสอบที่ทำได้ง่าย  ขั้นตอนเดียว ผลการตรวจเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า ได้ภายใน 20 นาที ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการอ่านผล
       – โรงงานผลิตชุดตรวจได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Thai GMP,  ISO9001:2008 และ  ISO 13485:2003/AC2007

ขนาดบรรจุ 
        ขนาดบรรจุ 40 เทสต์/กล่อง ประกอบด้วยตลับทดสอบ 40 ตลับ แยกบรรจุในซองอลูมิเนียมฟอยล์พร้อมสารกันชื้น  และคู่มือวิธีการใช้ชุดตรวจจำนวน  1 ฉบับ

ความไวของชุดทดสอบ
        เมื่อเทียบกับวิธีย้อมเสมหะและเพาะเชื้อชุดตรวจมีความไวร้อยละ 85 ( 32/38 ) และมีความจำเพาะร้อยละ 75 ( 46/62 )

อายุและการเก็บรักษา
       – ชุดตรวจสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิ 2-30 องศาเซลเซียส
       – มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us