วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบ Nitrite ions (Potassium iodide starch paper)

 

Potassium iodide starch paper from MN
Quick and easy determination of nitrite and free chlorine

90754
MN 616 T

This test paper allows the quick and easy detection of strong oxidizers such as nitrite and free chlorine. Potassium iodide starch paper is also used to control diazotization reactions.
Nitrite or free chlorine oxidize potassium iodide to form elemental iodine which reacts with starch to a blue-violet complex. Potassium iodide starch paper may be used by dipping it into the sample or by applying drops of the sample onto the paper. To detect gaseous oxidizers, the paper is moistened with distilled water and then exposed to the gas in question.

MN offers two different versions of potassium iodide starch paper:

90758
MN 616 T

816 N 
The 816 N version comes in a classic test paper reel. You can choose the required test paper length simply by tearing the paper. Thus, MN 816 N is especially suited to be dipped into solutions.

616 T 
The 616 T version consists of a tube with 200 test paper strips in 2 x 7 cm (0.8 x 2.8 in). Due to the handy size of the individual papers, the 616 T version is especially convenient for spot-tests.

Technical data and ordering information
Typ Qualitative test paper
Colour reaction white → blue-violet
Limit of sensitivity 1 mg/l NO2– / 1 mg/l free Cl2
MN 816 N  
Presentation Reel of 5 m (16′ 5″) length und 7 mm (0.3 in) width
REF 90754
MN 616 T  
Presentation Pack of 200 strips 20×70 mm (0.8 x 2.8 in)
REF 90758

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us