วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบ Hydrogen sulphide, sulphide ions (Lead acetate paper )

Lead acetate paper

Quick and easy determination of lead hydrogen sulphide
The test paper allows the quick and easy detection of hydrogen sulphide. This gas occurs in the processing of raw oil. It is toxic even in low concentrations. Therefore, critical points are carefully checked. Sulfide containing solutions also give a positive reaction.
Lead acetate is toxic and the test paper needs to be declared as hazardous. The technically equivalent Sulfid test paper (REF 90761) is a non-toxic and safe alternative.

Product data and ordering information
Type Qualitative test paper
Presentation Reel of 5 m length and 7 mm width
Colour reaction
white → brown-black
Limit of sensitivity
1 drop a solution containing 5mg/l Sulfid (S2–) shows a positive reaction
REF 90744 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us