วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบโครเมท ( 3 – 100 mg/l )

110012  Chromate Test
The chromate test can be used to monitor waste water discharged from electroplating and pickling plants, in cement and for rapidly and reliably determining of chromium(VI) salts.

Product information
Method: colorimetric with test strips and reagent 3 – 10 – 30 – 100 mg/l CrO4 MQuant™
Packaging Plastic box  
Qty/Pk 100 strips 
Storage Store at +15°C to +25°C.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us