วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (0 -2000 ppm.)

QUANTOFIX® Peracetic acid 2000 test strips
Quick and easy determination of peracetic acid
This test strip is for the fast and reliable determination of peracetic acid in solutions. The easy dip-and-read procedure provides safe results within 30 seconds. Peracetic acid is a powerful oxidizer, which is found in many disinfectants as the main active ingredient. In order to facilitate handling and save shipment costs, disinfectants come often as a concentrate. At the point of interest, they are then mixed with water to obtain the necessary disinfectant potency.
The strength of the disinfectant is highly dependant on the mixture’s potency level. The higher the amount of disinfectant in the mixture, the higher the potency. Therefore, for different disinfecting purposes, different potency levels are required. The test strips are used to monitor the peroxide levels in a disinfectant mixture. Thus, the test strips can ensure optimal disinfection, verify required potency levels and check efficient use of the disinfectant concentrate.
QUANTOFIX® Peracetic acid test strips are specific to peracetic acid. When adhering to the testing procedures the results are not influenced by hydrogen peroxide. QUANTOFIX® Peracetic acid 2000 test strips are optimized to check high potency levels up to 2000 mg/l PAA.
Product data and ordering information
Typsemi-quantitative test strips
Presentationtube with 100 test strips
Colour reactionbright yellow → red
Gradation0 · 500 · 1000 · 1500 · 2000 mg/l (ppm) peracetic acid
REF91342

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us