วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (0 -500 ppm.)

QUANTOFIX® Peracetic acid 500 test strips
Quick and easy determination of peracetic acid
This test strip is for the fast and reliable determination of peracetic acid in solutions. The easy dip-and-read procedure provides safe results within 30 seconds. Peracetic acid is one of the most powerful oxidizers known and often used as a disinfectant. It is for example utilized in the food and beverage industry, in agriculture, as well as cosmetics, pharmaceuticals and healthcare.
Often, disinfectants are mixed from a concentrate. Therefore, the potency level of the mixture varies depending on the amount of concentrate. To quickly test and verify potency levels of peracetic acid disinfectant mixtures, QUANTOFX® Peracetic acid test strips are the ideal tool. Using the test strips allows you to use disinfectants efficiently and ensure proper disinfection.
QUANTOFIX® Peracetic acid test strips are specific to peracetic acid. When adhering to the testing procedures the results are not influenced by hydrogen peroxide. QUANTOFIX® Peracetic acid 500 test strips are optimized to check medium potency levels up to 500 mg/l PAA.
Product data and ordering information
Typsemi-quantitative test strips
Presentationtube with 100 test strips
Colour reactionyellow → green
Gradation0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 400 · 500 mg/l (ppm) peracetic acid
REF91341

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us