วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบคลอไรด์ ( 500 – ≥3000 mg/l )

110079  Chloride Test
The chloride test is suitable for measuring chloride ions in all natural waters. Their concentration depends on geological factors and the general local situation.

Product information
Method: colorimetric with test strips (5 reaction zones) 500 – 1000 – 1500 – 2000 – ≥ 3000 mg/l Cl- MQuant?
Packaging Fibre case  
Qty/Pk 100 strips 
Storage Store at +2°C to +8°C.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us