วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบคลอรีน (DiaQuant® Chlorine CE* test strip)

DiaQuant® Chlorine

Quick and easy check of rinse and feed water for chlorine
This is a highly sensitve test for total chlorine including chloramines in feed water as well as for chlorine in rinse water after disinfection with chlorine containing disinfectants (for example Sporotal 100). DiaQuant® Chlorine allows the quick and easy determination of chlorine in water. The easy Dip & Read procedure provides reliable results within 10 seconds.
Rinse Water
Hemodialysis equipment may be disinfected using chlorine bleach especially after dialysis of high risk patients (for example Hepatitis patients). Using DiaQuant® Chlorine allows an easy check if the equipment is adequately rinsed
Feed Water
Water used to prepare dialysate is cleaned up using reversed osmosis systems. These require low chlorine levels to ensure longevity of the device and purity of the water. DiaQuant® Chlorine allows the easy detection of total chlorine including chloramines down to 0.1 mg/l (ppm).

Product data and ordering information
Type Semiquantitative test strip
Presentation  Tube of 100 test strips
Colour reaction yellow → violet
Gradation
0 · 0.1 · 0.5 · 1 · 3 · 10 mg/l Cl2
REF  932004

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us