วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
โทร 081-847-6768, 02-191-3928
แฟกซ์ 02-191-3929
E-Mail: info@highents.com
Line: @alltestkit
เพิ่มเพื่อน

CALL US

สินค้าแนะนำ

ข่าวสาร

กิจกรรมและเหตุการณ์

บทความ

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด ผู้นำด้านชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบ Test kit Test strip Test paper เครื่องมือตรวจวัด อาหารเลี้ยงเชื้อ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2549 จากโครงการบ่มเพาะธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมาได้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีกับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย บริษัทได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย

หลายแห่ง อาทิ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สกว.) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) , กรมอนามัย , กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น

 

โดยมีเจตนารมย์ที่จะนำผลงานวิจัย จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมาพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่มีราคาสูงและในอนาคตสามารถแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้ 

 

บริษัทไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพร์ส จำกัด มีผลิตภัณฑ์ ชุดทดสอบ ชุดตรวจสอบ Test kit Test strip Test paper อุปกรณ์ทดสอบ เครื่องมือตรวจวัด อาหารเลี้ยงเชื้อโดยแบ่งตามกลุ่ม และประเภทการใช้งานได้ดังนี้

...

1.ชุดทดสอบน้ำภาคสนาม ได้แก่

 

ชุดทดสอบน้ำภาคสนาม A-O

 

-ชุดทดสอบแอซิดิตี้ (Acidity Test Kits) 

-ชุดทดสอบอัลคาลินิตี้ (Alkalinity Test Kits) 

-ชุดทดสอบอะลูมิเนียม (Aluminium Test Kits)

 -ชุดทดสอบแอมโมเนีย (Ammonia Test Kits) 

-ชุดทดสอบแอมโมเนียม (Ammonium Test Kits) 

-ชุดทดสอบแอนไอออนิก ดีเทอร์เจนท์ (Anionic Detergents Test Kits) 

-ชุดทดสอบสารหนู (Arsenic Test Kits) 

-ชุดทดสอบแบคทีเรีย (Bacteria Test Kits) 

-ชุดทดสอบปริมาณไอออน (Blank strips) 

-ชุดทดสอบโบรอน (Boron Test Kits) 

-ชุดทดสอบโบรมีน (Bromine Test Kits) 

-ชุดทดสอบแคลเซียม (Calcium Test Kits) 

-ชุดทดสอบคาร์บอเนต ฮาร์ดเนส (Carbonate hardness Test Kits) 

-ชุดทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide Test Kits) 

-ชุดทดสอบคลอไรด์ (Chloride Test Kits) 

-ชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kits) 

-ชุดทดสอบคลอรีนไดออกไซด์ (Chlorine Dioxide Test Kits) 

-ชุดทดสอบโครเมท (Chromate Test Kits) 

-ชุดทดสอบโครเมี่ยม (Chromium Test Kits) 

-ชุดทดสอบโคบอลท์ (Cobalt Test Kits) 

-ชุดทดสอบสี (Color Test Kits) 

-ชุดทดสอบทองแดง (Copper Test Kits) 

-ชุดทดสอบไซยาไนด์ (Cyanide Test Kits) 

-ชุดทดสอบกรดไซยานูริค (Cyanuric acid Test Kits) 

-ชุดทดสอบ DEHA (Diethylhydroxylamine Test Kits) 

-ชุดทดสอบออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen Test Kits) 

-ชุดทดสอบฟลูออไรด์ (Fluoride Test Kits) 

-ชุดทดสอบความกระด้าง (Hardness Test Kits) 

-ชุดทดสอบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide Test Kits) 

-ชุดทดสอบไฮดรอกไซด์ (Hydroxide Test Kits) 

-ชุดทดสอบไฮโปคลอไรท์ (Hypochlorite Test Kits) 

-ชุดทดสอบไอโอดีน (Iodine Test Kits) 

-ชุดทดสอบเหล็ก (Iron Test Kits) 

-ชุดทดสอบตะกั่ว (Lead Test Kits) 

-ชุดทดสอบแมกนีเซียม (Magnesium Test Kits) 

-ชุดทดสอบแมงกานีส (Manganese Test Kits) 

-ชุดทดสอบปรอท (Mercury Test Kits) 

-ชุดทดสอบมัลติพารามิเตอร์ (Multiparameter Test Kits) 

-ชุดทดสอบนิเกิล (Nickel Test Kits) 

-ชุดทดสอบไนเตรท (Nitrate Test Kits) 

-ชุดทดสอบไนไตรท์ (Nitrite Test Kits) 

-ชุดทดสอบโอโซน (Ozone Test Kits)

 

ชุดทดสอบน้ำภาคสนาม P-Z

 

-ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่าง (pH Test Kits) 

-ชุดทดสอบฟีนอล (Phenols Test Kits) 

-ชุดทดสอบฟอสเฟต (Phosphate Test Kits) 

-ชุดทดสอบโปตัสเซียม (Potassium Test Kits) 

-ชุดทดสอบความเค็ม – โซเดียมคลอไรด์ (Salinity Test Kits) 

-ชุดทดสอบซิลิกา – ซิลิคอน (Silica – Silicon Test Kits) 

-ชุดทดสอบซิลิเกต – ซิลิสิค แอซิด (Silicate – Silicic acid Test Kits) 

-ชุดทดสอบซัลเฟต (Sulphate Test Kits) 

-ชุดทดสอบซัลไฟด์ (Sulphide Test Kits) 

-ชุดทดสอบซัลไฟต์ (Sulphite Test Kits) 

-ชุดทดสอบน้ำสระว่ายน้ำ (Swimming pool Test Kits) 

-ชุดทดสอบสังกะสี (Zinc Test Kits)

 

2.ชุดทดสอบน้ำดื่ม ได้แก่

 

-ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 3.0 – 9.0)

-แผ่นกระดาษทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 0-14)

-ชุดทดสอบสารหนูในน้ำ (5 – 500 ppb.)

-ชุดทดสอบคลอไรด์ในน้ำ (0-100, 0-1000 ppm.)

-ชุดทดสอบคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำ

-ชุดทดสอบโครเมี่ยม VI (0 – 0.5 ppm.)

-ชุดทดสอบทองแดงในน้ำ (0.0 – 2.5 ppm.)

-ชุดทดสอบฟลูออไรด์ (0.2-3 ppm.)

-ชุดทดสอบความกระด้างของน้ำ (0 -300 ppm.)

-กระดาษทดสอบความกระด้างของน้ำ (0-1000 ppm.)

-ชุดทดสอบเหล็กในน้ำ (0.1- 4 ppm.)

-ชุดทดสอบแมงกานีสในน้ำ (0.25 – 6 ppm.)

-ชุดทดสอบไนเตรทในน้ำ (0.5 -50 ppm.)

-ชุดทดสอบซัลเฟต (100-1000 ,1000-10000 ppm.)

-ชุดทดสอบสังกะสีในน้ำ (0.0 -3.0 ppm.)

-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

-กระดาษทดสอบคลอรีนอิสระ (0- 25 ppm.)

3.ชุดทดสอบจุลินทรีย์ในน้ำ,อาหาร,ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ ได้แก่

 

-ชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหาร

-ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในน้ำและน้ำแข็ง

-ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำและน้ำแข็ง

-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง

-ชุดทดสอบความสะอาดของภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

ชุดทดสอบปริมาณบักเตรีทั้งหมดในอาหาร

-ชุดทดสอบโคลิฟอร์มในอาหาร

-ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SI-Medium,Si-2)

-ชุดทดสอบยีสต์และเชื้อราในอาหารและเครื่องดื่ม

-ชุดตรวจสอบสแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียสในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ (SA-medium)

-ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ

-ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในอาหาร, ภาชนะสัมผัสอาหารและมือ(V-medium)

4.อาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่

 

-อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปกรมวิทย์

-อาหารเลี้ยงเชื้อ Ringbio

-อาหารเลี้ยงเชื้อ 3m (petrifilm)

-อาหารเลี้ยงเชื้อ Nissui (Compact dry)

-อาหารเลี้ยงเชื่อ Merck

5.ชุดทดสอบความปลอดภัยของอาหาร ได้แก่

 

-ชุดทดสอบอะฟลาทอกซิน

-ชุดทดสอบบอแรกซ์ในอาหาร

-ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร

-ชุดทดสอบซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

-ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร

-ชุดทดสอบซาลิซิลิค (สารกันรา) ในอาหาร

-ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในอาหาร

-ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใช้สี

-ชุดทดสอบปริมาณไอโอดีนในเกลือบริโภค

-ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม)

-ชุดทดสอบสารโพล่าร์ในน้ำมันทอดซ้ำ

-กระดาษทดสอบไนเตรท – ไนไตรท์ในผักผลไม้

-กระดาษทดสอบไนไตรท์ในเนื้อสัตว์

-กระดาษทดสอบกลูโคสในน้ำผลไม้ ( 10 – 500 mg/l )

-กระดาษทดสอบวิตามินซีในอาหาร (Ascorbic acid 0-2000 ppm.)

-ชุดทดสอบวิตามินซีในอาหาร (Ascorbic Acid 10-200 ppm.)

-กระดาษทดสอบวิตามินซีในอาหาร ( 50 – 2000 mg/l )

-ชุดทดสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค ไอคิท (I-Kit)

-ชุดตรวจสอบไอโอดีนในเกลือบริโภค I-Reagent

-ชุดตรวจสอบสารตกค้างในไข่,เนื้อสัตว์,กุ้ง และน้ำผึ้ง

6.ชุดทดสอบทางการแพทย์ สาธารณสุข และการศึกษา ได้แก่

 

-ชุดตรวจโรค Melioidosis-IHA

-ชุดตรวจโรค Leptospirosis-IFA

-ชุดตรวจโรค Lepto Latex Test

-ชุดตรวจโรค Scrub Typhus ด้วยวิธี IFA

-ชุดตรวจโรคติดเชื้อ Murine Typhus

-ชุดตรวจโรคแอนติซีรัมสำหรับเชื้อ V.cholerae O139

-ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกด้วยวิธี HAI

-ชุดตรวจโรคไข้เลือดออกด้วยวิธี ELISA

-ชุดตรวจโรค Melioidosis-IFA

-ชุดตรวจวัณโรค Tuberculosis, TB (แบบตลับ)

-ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (แบบตลับ)

-ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ag (แบบจุ่ม)

-ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบบี HBs Ab (แบบตลับ)

-ชุดตรวจไวรัสตับอักเสบซี HCV (แบบตลับ)

-ชุดตรวจมาลาเรีย Malaria P.f/P.v Ab (แบบตลับ)

-ชุดตรวจซิฟิลิส Syphilis anti-TP (แบบตลับ)

-รายการชุดตรวจสอบชันสูตรโรค Panbio

-ชุดทดสอบสื่อการสอนด้านคุณภาพน้ำ (Backpack Lab Water Quality Educational Test Kit)

-ชุดทดสอบสื่อการสอนด้านคุณภาพดิน (Backpack Lab Soil Quality Educational Test Kit)

-ชุดทดสอบสื่อการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล (Marine Science Educational Test Kits)

-ชุดทดสอบสื่อการสอนในห้องเรียน (School Test Kit)

-ชุดทดสอบยาบ้า (Color Test)

-ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบหยด)

-ชุดทดสอบยาบ้าในปัสสาวะ (แบบจุ่ม)

-ชุดทดสอบกัญชาในปัสสาวะ (แบบหยด)

-ชุดทดสอบฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน(Strip)

-ชุดทดสอบฝิ่น เฮโรอีน มอร์ฟีนในปัสสาวะ (แบบหยด)

-ชุดทดสอบยาอี

-ชุดทดสอบกรดเรทิโนอิกในเครื่องสำอาง (กรดวิตามิน A)

-ชุดทดสอบไฮโดรควิโนน

-ชุดทดสอบปรอทแอมโมเนีย

-ชุดทดสอบยาฆ่าแมลงในเลือด

-กระเป๋าอุปกรณ์ตรวจยาฆ่าแมลงในเลือด(เฉพาะอุปกรณ์)

-ชุดทดสอบสเตอรอยด์

-ชุดทดสอบการตั้งครรภ์(Strip)

-ชุดทดสอบการตั้งครรภ์ (Card)

-ชุดทดสอบ Caffeine

-ชุดทดสอบเมทานอล

-ชุดตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในห้องน้ำ – ห้องสุขา

-ชุดตรวจสอบซัลโมเนลล่าในห้องน้ำ – ห้องสุขา

-ชุดตรวจสอบวิบริโอ สปีชีส์ในห้องน้ำ – ห้องสุขา

-ชุดทดสอบกลูตาราลดีไฮด์ (0 -2.5%)

-ชุดตรวจโควิด 19 (Covid 19 Antibody Rapid Test)

-ชุดตรวจโควิด 19 แบบ Swab (Covid 19 Antigen Rapid Test)

7.ชุดทดสอบด้านอุตสาหกรรม ได้แก่

 

-ชุดทดสอบน้ำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (แอซิดิตี้,อัลคาลินิตี้,เหล็ก,pH)

-กระดาษทดสอบ อัลคาไลน์ ฟอสฟาเตสในน้ำนม

-ชุดทดสอบน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรม (อัลคาลินิตี้,คลอไรด์,ความกระด้าง)

-ชุดทดสอบน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรม (อัลคาลินิตี้,คลอไรด์,ความกระด้าง,pH,ฟอสเฟต,ซัล-ไฟต์)

-ชุดทดสอบน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรม (อัลคาลินิตี้,คลอไรด์,ความกระด้าง,เหล็ก,pH)

-ชุดทดสอบน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรม (pH,ฟอสเฟต,ซัลไฟต์)

-กระดาษทดสอบน้ำยาหล่อเย็น (0 – 200 mmol/l)

-กระดาษทดสอบไนไตรท์ในน้ำยาหล่อเย็น (0 – 80 ppm.)

-กระดาษทดสอบน้ำยาหล่อเย็น 2 in 1 (พีเอช,ไนไตรท์)

–ชุดทดสอบน้ำยาหล่อเย็น 6 in1 (อัลคาลินิตี้,คลอไรด์,ออกซิเจนละลาย,ความกระด้าง,ฟอสเฟต,ซัลไฟต์)

-กระดาษทดสอบ EDTA (0 – 400 ppm.)

-ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ (0.00-1.00% ,0.0-10.0%)

-กระดาษทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ (0 – 200 ppm.)

-ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ (0.1-1.5 mg/l)

-กระดาษทดสอบฟอร์มาดีไฮด์ ( 10 – 100 mg/l )

-ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ

-ชุดทดสอบไกลคอล (Present / Absent)

-ชุดทดสอบไฮดราซีน (0.00 -1.00 ppm.)

-ชุดทดสอบไฮดราซีน (0.1-1 mg/l)

-กระดาษทดสอบความชื้น

-กระดาษทดสอบโมลิบดินัม (0 – 250 ppm.)

-กระดาษทดสอบโมลิบดินัม ( 5 – 250 mg/l )

-กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (0 -50 ppm.)

-กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (0 -500 ppm.)

-กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (0 -2000 ppm.)

-กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (5 – 50 mg/l )

-กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด ( 100 – 500 mg/l )

-กระดาษทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด ( 500 – 2000 mg/l )

-กระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ (0 – 25 ppm.)

-กระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ (0 – 100 ppm.)

-กระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ (0 – 1000 ppm.)

-กระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ (0.5 – 25 mg/l )

-กระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ ( 1 – 100 mg/l )

-กระดาษทดสอบเปอร์ออกไซด์ ( 100 – 1000 mg/l )

-กระดาษทดสอบ Quat (0 – 1000 ppm.)

-กระดาษทดสอบ Quat (10 – 500 mg/ )

-กระดาษทดสอบเงิน (0-10 g/l)

-กระดาษทดสอบ 2 in1 (เงิน,พีเอช)

-กระดาษทดสอบดีบุก (0 – 500 ppm.)

-กระดาษทดสอบดีบุก (10 – 200 mg/l )

-กระดาษทดสอบน้ำปนเปื้อนในถังน้ำมัน

-กระดาษทดสอบน้ำ,ไอน้ำบนผิวสัมผัส

8.ชุดทดสอบด้านการเกษตร ได้แก่

 

-ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3.0-8.5)

-ชุดทดสอบปุ๋ยเคมีปลอม

-ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH 3 range)

-ชุดตรวจสอบเอ็นพีเคในดิน (NPK)

-ชุดตรวจสอบหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ

-ชุดตรวจสอบเอ็นพีเคในดิน (NPK) (Refill)

-เครื่องวัดพีเอชและความชื้นในดิน (Soil pH and Moisture Tester)

-ชุดตรวจสอบธาตุอาหารในดิน (NPK, pH)

-ชุดทดสอบเอ็นพีเค,พีเอชในดิน (Agriculture Test Kit)

-ชุดทดสอบเอ็นพีเค,พีเอชในดิน (Professional Agriculture Test Kit)

-ชุดทดสอบฟอสฟอรัสในดิน(0.0-130.0 mg/L)

-ชุดทดสอบแคลเซียม,แมกนีเชียมในดิน(>0.0 meq/100 g)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR1(กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR2(กลุ่มไพเรทรอยด์)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ PR3(กลุ่มคาร์บาเมท)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ MJPK (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้ GT

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักผลไม้ M KIT1 (กลุ่มคาร์บาเมท,กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง M KIT2 (ออร์แกโนฟอสเฟต,คาร์บาเมท,ไพเรทรอยด์,ออร์แกโนคลอรีน)

-ชุดตรวจสอบสารพิษตกค้าง TM KIT (ออร์แกโนฟอสเฟต,คาร์บาเมท,ไพเรทรอยด์,ออร์แกโนคลอรีน)

9.ชุดทดสอบด้านปศุสัตว์และการประมง ได้แก่

 

-กระดาษทดสอบการอักเสบของเต้านมวัว (Mastitis Test Paper)

-ชุดทดสอบคลอแรมเฟนิคอล (Chloramphenical Test Kit)

-ชุดทดสอบไนโตรฟูแรน (Nitrofurans Test Kit)

-ชุดทดสอบไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole Test Kit)

-กระดาษทดสอบน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 3 in 1 (พีเอช,ความกระด้างทั้งหมด,คาร์บอเนต ฮาร์ดเนส)

-กระดาษทดสอบน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 5 in 1 (พีเอช,ไนเตรท,ไนไตรท์,ความกระด้างทั้งหมด,อัลคาลินิตี้)

-ชุดทดสอบน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำ 6 in1 (อัลคาลินิตี้,คาร์บอนไดออกไซด์,Do,ความกระด้าง,pH,ความเค็ม)

-ชุดทดสอบน้ำสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์น้ำ 4 in1 (แอมโมเนีย,ไนเตรท,ไนไตรท์,พีเอช)

-ชุดทดสอบน้ำนมและชุดทดสอบโรคในฟาร์มโค

-ชุดทดสอบน้ำนมและชุดทดสอบในฟาร์มโค

-ชุดตรวจสอบโรคในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว (Pet Test Kits)

-ชุดทดสอบในฟาร์มสุกร

-ชุดทดสอบในฟาร์มแพะ แกะ

-ชุดตรวจสอบโรคในสัตว์ปีก

-ชุดตรวจสารพิษในอาหารสัตว์

10.เครื่องมือตรวจวัด ได้แก่

 

-เครื่องวิเคราะห์ทดสอบค่าซีโอดี (COD)

-เครื่องวิเคราะห์ทดสอบค่าบีโอดี (BOD)

-เครื่องวัดค่าบีโอดี-ซีโอดีแบบออนไลน์ (BOD/COD-UV Online Water Analyzer)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Spear)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Testr 10)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Testr 20)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง, อุณหภูมิ (pH Testr 30)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH Testr 10 BNC)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (EcoTestr pH 1)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง (EcoTestr pH 2)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า,อุณหภูมิ (EC Testr 11+)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า,อณหภูมิ (EC Testr 11)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า,อณหภูมิ (EC Testr 10 High+)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า,อณหภูมิ (EC Testr 10 Low+)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EC Testr 10 High)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EC Testr 10 Low)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EC Testr High)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EC Testr Low)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EcoTestr EC High)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า (EcoTestr EC Low)

-ปากกาทดสอบการนำไฟฟ้า,อณหภูมิ (EC Testr 10 Pure+)

-ปากกาทดสอบค่าออกซิเดชั่น-รีดักชั่น (ORP Testr 10)

-ปากกาทดสอบความเค็ม, อุณหภูมิ (Salt Testr 11)

-ปากกาทดสอบความเค็ม, อุณหภูมิ (Salt Testr 10)

-ปากกาทดสอบความเค็ม (EcoTestr Salt)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 11+)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 11)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 10 High+)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 10 Low+)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 10 High)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 10 Low)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS Testr High)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS Testr Low)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Eco Testr TDS High)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Eco Testr TDS Low)

-ปากกาทดสอบปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (TDS Testr 10 Pure+)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง,การนำไฟฟ้า,ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด,ความเค็ม,อุณหภูมิ (PCS Testr 35)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง, การนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ (PC Testr 35)

-ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (PT Testr 35)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 11)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 110)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, เหล็ก, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 620)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 610)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 600)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 300)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan pH 310)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech pH 5+)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech pH 6+)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan pH 5)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan pH 6)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan CON 11)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan CON 110)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS, ความเค็ม, ความต้านทานไฟฟ้า, อุณหภูมิแบบมือถือ(CyberScan COND 610)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan COND 600)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan CON 400)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan CON 410)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech Cond 6+)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan CON 6)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan DO 110)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan DO 600)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan DO 300)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech DO 6+)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan DO 6)

-เครื่องมือวัดค่า Ion, พีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech Ion 6+)

-เครื่องมือวัดค่า Ion, พีเอช,ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น,อุณหภูมิแบบมือถือ (EcoScan Ion 6)

-เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech Salt 6+)

-เครื่องมือวัดค่าความเค็ม, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan Salt 6)

-เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิแบบมือถือ (Eco Scan Temp 5)

-เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิแบบมือถือ (Eco Scan Temp 6)

-เครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิแบบมือถือ (Eco Scan Temp JKT)

-เครื่องมือวัดค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eutech TDS 6+)

-เครื่องมือวัดค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Eco Scan TDS 6)

-เครื่องมือวัดค่าความขุ่นแบบพกพา (Waterproof Portable TN100)

-เครื่องมือวัดค่า pH,ORP,Ion,การนำไฟฟ้า,TDS,ความเค็ม,DO,อุณหภูมิ (Cyber Scan PCD 650)

-เครื่องมือวัดค่า pH, ORP, Ion, การนำไฟฟ้า,TDS, ความเค็ม,อุณหภูมิ แบบมือถือ(Cyber Scan PC 650)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS, ความเค็ม, ออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ (Cyber Scan CD 650)

-เครื่องมือวัดค่า pH,ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น,Ion,ออกซิเจนละลาย,อุณหภูมิ(Cyber Scan PD 650)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, การนำไฟฟ้า, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan PC 10)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, การนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (Cyber Scan PC 300)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบมือถือ (Cyber Scan PD 300)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (Eutech pH 700)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan pH 510)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan pH 1100)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, Ion, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan pH 2100)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan pH 1500)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan pH 6000)

-เครื่องมือวัดค่าพีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, Ion, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan pH 6500)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ(Eutech CON 700)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan CON 510)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS, ความต้านทานไฟฟ้า, อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (CyberScan CON 1500)

-เครื่องมือวัดค่าการนำไฟฟ้า,TDS,ความต้านทานไฟฟ้า,ความเค็ม,อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (CyberScan CON 6000)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (Eutech DO 700)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนละลาย, อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (CyberScan DO 1500)

-เครื่องมือวัดค่าออกซิเจนที่ละลาย, BOD, OUR, SOUR, อุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ (CyberScan DO 6000)

-เครื่องมือวัดค่า Ion, พีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (Eutech Ion 700)

-เครื่องมือวัดค่า Ion, พีเอช, ออกซิเดชั่น-รีดักชั่น, อุณหภูมิ แบบตั้งโต๊ะ (CyberScan Ion 510)

-เครื่องมือวัดค่าความขุ่นแบบตั้งโต๊ะ (CyberScan TB 1000)

-เครื่องมือวัดค่า pH,ORP,การนำไฟฟ้า,TDS,Resistivity,Salt,อุณหภูมิ (CyberScan PC 6000)

-เครื่องมือวัดค่า pH, การนำไฟฟ้า,TDS, อุณหภูมิ (CyberScan PC 510)

-เครื่องมือวัดค่า pH,ORP,การนำไฟฟ้า,TDS,Resistivity,Salt,Ion,อุณหภูมิ (CyberScan PC 6500)

-เครื่องมือวัดค่า pH,ORP,การนำไฟฟ้า,TDS,ความต้านทานไฟฟ้า,อุณหภูมิ (Eutech PC 700)

-เครื่องมือวัดค่า pH,ORP,การนำไฟฟ้า,TDS,Resis,Salt,Ion,DO,BOD,อุณหภูมิ (CyberScan PCD 6500)

-เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ NANOCOLOR® UV/VIS

 

ชุดทดสอบอย่างง่าย (test kit) คือ ชุดทดสอบที่ใช้สำหรับคัดกรองตัวอย่างเบื้องต้น ใช้เวลาไม่นานและสามารถทำได้ง่าย เพื่อให้ทราบผลอย่างรวดเร็วในเบื้องต้น ก่อนจะนำไปทดสอบอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือและขั้นตอนที่มีความแม่นยำสูงในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ได้ผลถูกต้องมากขึ้น โดยทั่วไปชุดทดสอบอย่างง่ายจะถูกออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่าย เห็นผลลัพธ์ในเวลาไม่นานโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ

 

หลักการของชุดทดสอบอย่างง่าย อาศัยการเกิดปฏิกิริยาระหว่างสารเป้าหมายที่ต้องการทดสอบกับสารที่มีความไวและจำเพาะต่อการเกิดปฏิกิริยากับสารนั้นๆ เมื่อสารทดสอบทำปฏิกิริยากับสารเป้าหมายจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างง่ายและชัดเจน เช่น สีเปลี่ยนไปจากเดิม เกิดการเรืองแสง โดยปฏิกิริยาเคมีที่นำมาใช้กับชุดทดสอบอย่างง่ายมีหลายปฏิกิริยา ได้แก่

  1. ปฏิกิริยาระหว่างกรดกับด่าง เช่น ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง

  2. ปฏิกิริยาของเอนไซม์ เช่น ชุดตรวจตั้งครรภ์, ชุดทดสอบเชื้อไข้หวัด

  3. ปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อน เช่น ชุดทดสอบหาปริมาณโลหะหนักในน้ำ

  4. ปฏิกิริยาออกซิเดชัน-รีดักชัน เช่น ชุดทดสอบหาปริมาณ ไดเวเลนต์โคบอลต์ (Cobalt; Co(II))

 

ชุดทดสอบอย่างง่ายที่ดี ควรมีสมบัติดังต่อไปนี้

1.ความไวต่อปฏิกิริยาเคมี

2.ความเที่ยงตรงและแม่นยำในการทดสอบ

3.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถแปรเป็นผลการทดสอบที่อ่านค่าได้ชัดเจน

4.ค่าต่ำสุดที่สามารถทดสอบได้

 

แหล่งที่มาของข้อมูล

https://www2.mtec.or.th/th/e-magazine/admin/upload/291_17-20.pdf

https://www.nsm.or.th/nsm/index.php/th/node/5706

 

Contact Us